Yleistä

Theramus on musiikkipsykoterapiaan erikoistunut alan yritys. Musiikkipsykoterapian lisäksi tarjoan musiikkiterapia- ja psykoterapipalveluja yksilöllisesti. Lisäksi palveluihin kuuluu työnohjaus, neuvonta ja koulutus. Psykoterapeuttina kuulun Valviran ja Kelan rekisteriin.
Lisätietoja yrityksestä ja kelakorvauksesta löydät alta.

Ota yhteyttä!

Palvelut & hinnasto

Ihminen elää menneisyyden ja tulevaisuuden rajalla, vanhan ja uuden välisessä jännitteessä. Kaipaamme uusia mahdollisuuksia, mutta toisaalta haluamme pysytellä tutuissa ihmissuhteissa ja entisissä elämäntavoissamme. Se on ainakin turvallista. Usein psykoterapiaan lähdetäänkin vasta, kun elämä vanhojen tottumusten puristuksessa käy sietämättömäksi ja uuteen on pakko uskaltautua.

Psykoterapeuttista keskusteluapua ja tukea voi tarvita juuri tällaisissa elämän solmukohdissa ja halutessaan arvioida tai jäsentää omaa elämäntilannettaan. Aiheena voi olla mm. masennus, ahdistuneisuus, elämän kriisitilanteet, itsetunto-ongelmat, uupumus, pelkotilat ja syömishäiriöt.

Ongelmat saattavat heijastua mm. ihmisuhteisiin, opiskeluun ja työelämään. Psykoterapeuttinen työskentely on kehitysprosessi, jonka tavoitteena on saada aikaan pysyviä muutoksia. Se tähtää itseymmärryksen kasvuun ja on yleensä pitkä prosessi ja välillä raskasta henkistä työtä. Psykoterapian tarkoituksena on saada kosketus omiin tunteisiinsa ja kokemuksiinsa vuorovaikutuksessa terapeutin kanssa.

Viitekehykseni on psykodynaaminen psykoterapia. Psykodynaaminen psykoterapia perustuu siihen, että menneisyys vaikuttaa ihmisen nykyiseen kokemusmaailmaan ja siten sillä on merkitystä nykyisten kokemistapojen kannalta. Psykoterapian pääpaino on nykyhetken tapahtumissa ja nykyisissä ihmissuhteissa.
Psykodynaamisessa musiikkipsykoterapiassa musiikkia käytetään psykoterapeuttisen keskustelun ohella, sen tukemiseksi tai sen sijasta sellaisissa tilanteissa, joissa asiakas ei kykene keskustelemaan tai hänen on muuten vaikea ilmaista itseään puhumalla. Musiikkipsykoterapia perustuu sanojen ja keskustelun ohella sanattomaan musiikilliseen kommunikaatioon ja ilmaisuun. Yksilöllinen terapiaprosessi asiakkaan kanssa voi painottua esimerkiksi niin, että alkuvaiheessa terapiaa musiikillinen asioiden työstäminen korostuu ja terapiaprosessin edetessä puheen merkitys kasvaa.
Luennot ja koulutuspaketit sekä konsultaatiopalvelut sopimuksen mukaan.
Myös työnohjauspalvelut sosiaali-, terveys- ja koulutoimen ammattilaisille.
85 €/terapiakerta
Huomioi mahdollinen Kelakorvaus.

Lisää Kelakorvauksesta täältä:
Työikäisten koulutusterapia
Korvauksen määrä

Yhteystiedot
+358 40 744 1672

liisa@theramus.fi